Skip to main content

Connecties optimaliseren

PeterConnects Attendant is een krachtige bedienpost met een reeks intelligente mogelijkheden voor het snel, makkelijk en efficiënt beantwoorden en doorverbinden van inkomende telefoongesprekken. Geschikt voor iedere organisatie, ongeacht de omvang.

Koop product Neem contact met ons op

 

Klantenservice

Goede klantenservice is van levensbelang voor ieder bedrijf, en een belangrijk aspect hiervan is dat inkomende gesprekken snel en efficiënt worden beantwoord en doorverbonden. Klanten moeten zonder omwegen bij de juiste persoon terechtkomen en bellers mogen niet in de wacht blijven staan! De Attendant vormt voor al deze eisen de ideale oplossing.

Beschikbaar voor


Solo, multi-tenant en multi-locatie telefonie-oplossing

De Attendant is uitstekend voorbereid op uiteenlopende scenario's. Als losse bedienpost, als groep met meerdere kantoren, of als oplossing voor bedrijfsgebouwen waar verschillende huurders gebruik maken van één receptie en één bedienpost.

Beschikbaar voor


Toetsenbord, muis of touchscreen

Alle handelingen, zoals aannemen, in de wacht zetten, doorverbinden, bellers toevoegen aan groepsgesprekken en opzetten van groepsgesprekken zijn eenvoudig uit te voeren. De telefonisten bepalen zelf hoe ze werken: met toetsenbord, muis en / of touchscreen.

Beschikbaar voor


Bellerherkenning

Telefoonnummers van externe bellers worden automatisch herkend en de bijbehorende naam en gegevens worden getoond op de Attendant-console en op de gebelde telefoon.

Voor klanten die regelmatig dezelfde medewerker bellen, kan het telefoonnummer van de gebelde medewerker worden voorgeselecteerd om zulke gesprekken sneller af te handelen doordat de telefonist het nummer niet hoeft op te zoeken.

Ook kan een weblink worden getoond naar de CRM-applicatie van de organisatie, waarmee onmiddellijk de klantkaart en de gesprekshistorie van de klant kan worden opgeroepen.

Beschikbaar voor


Bellers met voorrang

Bepaalde klanten voorrang geven? Attendant maakt het mogelijk door zulke bellers te herkennen en prioriteit te geven in de wachtrij, zodat belangrijke klanten met voorrang worden bediend.

Beschikbaar voor

Eén telefoonlijst vanuit verschillende gegevensbronnen

Door een uitgebreide en toch makkelijk te gebruiken bedrijfstelefoonlijst samen te stellen van de medewerkers, klanten en/of partners beschikt de organisatie over een uniforme methode om verbinding te houden met de wereld om haar heen. De uiteindelijke telefoonlijst kan worden samengesteld uit maximaal 30 bronnen, waarbij alle bekende interfaces worden ondersteund zoals LDAP, ODBC, SQL, Exchange SOAP en AXL/SOAP (CUCM). Om de informatie up-to-date te houden, wordt de lijst regelmatig gesynchroniseerd, in intervallen van 5 minuten of meer.

Beschikbaar voor


Aantekeningen delen via klembord

Maak tijdens telefoongesprekken korte aantekeningen en deel ze met andere Attendant-gebruikers zodat iedereen beschikt over de meest recente informatie over de beller met bijbehorende contacthistorie.

Available on

Gegevens werknemer

Naast de persoonsgegevens kan ook een foto van de medewerker worden getoond. De telefoniste kan verder ook informatievelden aan de medewerkerskaart toevoegen, zoals vakanties en waarnemingen, waarbij de informatie weer vervalt zodra de einddatum bereikt is.

Beschikbaar voor


Locatie van medewerkers zoeken

Wanneer met Extension Mobility wordt gewerkt, verschijnt op het bedienconsole ook de locatie binnen het kantoor van de kamer waar de werknemer zich bevindt. Dit is extra handig voor grote organisaties wanneer met spoed moet worden vastgesteld waar iemand is.

Beschikbaar voor

Tekstberichten naar IP-telefoons

Tekstberichten sturen naar medewerkers, zelfs als het bestemmingstoestel in gesprek is. Voor een snelle communicatie met een medewerker die in gesprek is, worden berichten afgeleverd met een geluidssignaal of desgewenst met de keuze om te accepteren of te weigeren.

Beschikbaar voor

Berichten naar pagers

Bij organisaties die gebruik maken van pagers, zoals ziekenhuizen of noodhulpdiensten, wordt in de Attendant de mogelijkheid geboden om tekstberichten of belverzoeken (direct of later reageren) naar de pagers te sturen. Hiervoor is een koppeling nodig tussen het pagingsysteem en de PeterConnects Attendant.

Available on

Tools voor telefonisten

Vanuit de Attendant kunnen telefonisten onderling met elkaar chatten en gesprekken naar elkaar doorschakelen.

Beschikbaar voor


Automated Attendant

De Automated Attendant is ideaal voor het behandelen van oproepen, zowel binnen als buiten de openingstijden maar ook tijdens bijzondere periodes, zoals feestdagen. Alle functionaliteit is zo opgezet dat alle gesprekken worden behandeld, op welk moment er ook wordt gebeld en wanneer de oproep ook binnenkomt.

Voor de openingstijden beschikt Automated Attendant over mogelijkheden zoals een welkombericht, automatisch beantwoorden met een opgenomen welkombericht, IVR-keuzemenu's en wachtrijmelding met de positie van de beller.

Al even belangrijk is het behandelen van oproepen buiten de openingstijden of tijdens feestdagen en andere bijzondere periodes. Automated Attendant biedt een uitgebreid menu met opties als het aanmaken van verschillende meldingen voor vakanties zonder de bestaande systeeminstellingen te wijzigen, aanmaken van een "gesloten"-melding en doorschakelen van oproepen naar alternatieve bestemmingen, zoals voicemail of mobiele telefoons.

Beschikbaar voor


Locaties tonen op plattegrond

In de Attendant kan de actuele locatie getoond worden van medewerkers met een mobiele Wifi-telefoon of apparatuur met een tag. De locatie wordt getoond in een aparte kolom van de bedrijfstelefoonlijst en op een plattegrond van de etage waar de geselecteerde medewerker zich bevindt.

Beschikbaar voor


Toegang bezoekers regelen met slagbomen

De telefonist kan vanuit de Attendant-software de slagbomen bedienen die de toegang van voertuigen tot het bedrijfsterrein bewaken.

De bestuurder drukt op een knop op de intercom. Na een melding kan de telefonist met de bezoeker spreken en de slagboom bedienen. Wanneer een camera is aangesloten, ziet de telefonist op het Attendant-scherm degene die toegelaten wil worden. Dit is tevens mogelijk voor het openen van een (voor)deur op afstand.

Beschikbaar voor


Tonen van afspraken uit agenda’s

De agenda's van medewerkers (Microsoft Outlook en Lotus Notes) kunnen real-time worden ingezien in de Attendant-console. Na selectie van een medewerker in de bedrijfstelefoonlijst wordt de agenda van de medewerker automatisch geopend. Overigens kan een medewerker afspraken als privé markeren zodat onderwerp en locatie niet zichtbaar zijn voor de Attendant.

Beschikbaar voor


Bezoeker registreren en badge afdrukken

Veel telefonisten zijn tevens receptionist. Bij dit deel van hun werk verwelkomen en registreren ze bezoekers die binnenkomen voor een afspraak. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Attendant, kan een bezoeker worden geregistreerd terwijl meteen een bezoekersbadge wordt afgedrukt. Verder kan de Attendant-telefonist zien voor welke medewerker de bezoeker komt, en gemakkelijk een historie oproepen van alle bezoeken die deze aan de organisatie heeft gebracht. Wanneer de bezoeker het gebouw weer verlaat, kan de Attendant-gebruiker in het systeem vastleggen dat het bezoek is afgelopen.

Beschikbaar voor


Aanwezigheid tonen

De aanwezigheidsstatus van medewerkers, zoals online, offline, afwezig en niet storen, kan worden getoond in de Attendant-console via een koppeling met Microsoft Skype for Business en Cisco Unified Presence Server/Jabber.

Beschikbaar voor


SMS-berichten

Doormiddel van het sturen SMS-tekstberichten vanuit de Attendant-console naar de mobiele telefoon (GSM) kunnen medewerkers ook worden bereikt.

Wanneer de Attendant in de bedrijfstelefoonlijst een medewerker selecteert, kan met een druk op de knop een SMS-bericht naar deze medewerker worden gestuurd.

Voor deze optie is het noodzakelijk dat er een koppeling is met het GSM-netwerk. Of er wordt gebruikt gemaakt van de service van een provider. PeterConnects ondersteunt hiervoor verschillende methoden.

Beschikbaar voor


Instant messaging

De Attandant-console kan ook via de Skype for Business client chatberichten uitwisselen. Vooral erg handig wanneer een medewerker in gesprek is en de telefonist wil doorgeven dat er een ander belangrijk gesprek in de wacht staat.

Beschikbaar voor

E-mailberichten verzenden

Wanneer de telefonist in de bedrijfstelefoonlijst een medewerker selecteert, kan heel eenvoudig een e-mailbericht naar deze medewerker worden gestuurd. Voor berichten die regelmatig terugkomen, zoals “bezoek wacht bij receptie”, kan de telefonist standaardberichten aanmaken, en om alles nog meer te versnellen kunnen automatisch oproepgegevens worden meegegeven, zoals naam en nummer van de beller of bezoeker.Aanwezigheid bewaken

Bij gebruik van een toegangsregistratiesysteem kan op het Attendant-console worden aangegeven welke medewerkers aanwezig en afwezig zijn. Wanneer de medewerker in het gebouw is, kan de Attendant-telefonist de aankomsttijd en de gebruikte ingang zien. Wanneer de medewerker niet meer in het gebouw is, zijn de vertrektijd en de gebruikte uitgang zien. Het toegangsregistratiesysteem is met het Attendant-systeem gekoppeld via een XML-verbinding.

Beschikbaar voor


Berichten omroepen

Berichten kunnen rechtsreeks vanuit het Attendant-console worden omgeroepen. De ontvanger hoort het bericht op de luidspreker van zijn IP-telefoon. Omroepberichten kunnen op een specifieke medewerker worden gericht, maar ook op een groep medewerkers.

Groepen kunnen worden samengesteld op basis van gegevens uit de bedrijfstelefoonlijst of aan de hand van locaties. Eenmaal samengestelde groepen kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Met functies als volume instellen, bezette handsets uitsluiten en tekstberichten met geluidssignaal sturen, beschikt de Attendant-telefonist over een complete toolset om medewerkers te kunnen bereiken.

Beschikbaar voor

Telefoongesprekken opnemen en bewaren

De Attendant kan alle inkomende en uitgaande gesprekken die via het console lopen opnemen en bewaren. Bovendien kunnen bepaalde oproepen met het oog op archivering worden gemarkeerd. Opgenomen gesprekken kunnen worden teruggezocht op basis van datum, tijdstip van de oproep, telefoonnummer van de beller of het nummer van de gebelde.

Gesprekken worden in stereo opgenomen, zodat bij afspelen duidelijk is wat door wie is gezegd. De opnamen worden opgeslagen als wav-bestand en kunnen worden afgeluisterd met standaard mediaspelers en op IP-telefoons.

Beschikbaar voor

Beveiligingsfunctionaliteit

Voor de veiligheid van alle medewerkers biedt Attendant de mogelijkheid met gesprekken mee te luisteren om te kunnen beoordelen welke actie moet worden ondernomen wanneer de Attendant-telefonist of een andere medewerker in een gevaarlijke situatie verkeert. Beveiligingsoproepen worden automatisch opgenomen en bewaard.

Verder heeft de Attendant-telefonist de knop “Bel beveiliging” om bij een potentiële dreiging beveiligingsmedewerkers te waarschuwen. Deze optie is alleen beschikbaar in combinatie met VoiceRecording.

Beschikbaar voor

Training

Een supervisor of andere geautoriseerde persoon kan ieder willekeurig moment meeluisteren met een telefoongesprek dat gevoerd wordt door een Attendant-telefonist. Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt voor trainingsdoeleinden of om medewerkers te coachen met betrekking tot lastige gesprekken. Deze optie is alleen beschikbaar in combinatie met VoiceRecording.

Beschikbaar voor

Realtime rapportage

Met Attendant kan een groep telefonisten in realtime de wachtrij met inkomende gesprekken bewaken, zodat wederzijdse ondersteuning altijd mogelijk is, zeker tijdens drukke periodes. Informatie kan worden getoond op een LCD-scherm of muurdisplay in de telefonieruimte of op de PC van de manager die verantwoordelijk is voor een efficiënte telefoniebehandeling. Realtime gegevens zoals details van de huidige wachtrijen, inkomende oproepen, wachttijden voor oproepen, en telefonistenstatus zoals het aantal ingelogde telefonisten die bezig zijn het aanbod aan oproepen te behandelen, worden samen op hetzelfde scherm weergegeven en voor het gemak in grafische vorm gepresenteerd.

Beschikbaar voor


Statistieken

Attendant verzamelt niet alleen gegevens over behandelde inkomende oproepen, maar ook over gemiste oproepen. Hiermee kunnen allerlei nuttige overzichten worden geproduceerd omtrent het functioneren en de belasting van de Attendant-telefonisten. De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven in een SQL-database of in tekstbestanden, die voor verdere analyse rechtstreeks kunnen worden geopend in een spreadsheet-programma zoals Excel.

Beschikbaar voor


Rapportage-portal

Vanaf PeterConnects Attendant versie 7.2 zijn 20 verschillende rapporten beschikbaar via het rapportage-portal, zodat managers geen overzichten hoeven te creëren maar gebruik kunnen maken van kant-en-klare rapporten.

Beschikbaar voor


Busy Light van Plenom ("In gesprek")

Een ‘in gesprek’ lampje dient as visuele indicatie van de beschikbaarheid van de Attendant-telefonist. Het LED-lampje heeft verschillende kleuren die afhangen van de status (in gesprek, wachtend of beschikbaar). Het ‘in gesprek’ lampje kan bovendien worden gebruikt om de Attendant-telefonist te attenderen op inkomende oproepen; handig wanneer de telefonist niet op zijn werkplek is maar wel visueel binnen bereik van zijn werkplek is.

Afhankelijk van het type klant kunnen verschillende kleurmeldingen, beltonen en beltoonvolumes worden geconfigureerd, zodat interne en externe oproepen en alarmoproepen makkelijk uit elkaar te houden zijn.

Beschikbaar voor


Beschikbare talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Beschikbaar voor


Probeer en koop
 

Productdemo aanvragen

We vinden het belangrijk u kennis te laten maken met de krachtige functionaliteit van de PeterConnects productlijn. Omdat het voor u belangrijk is het produkt stevig aan de tand te kunnen voelen voordat u het aanschaft.

Vraag demonstratie aan

Een Partner vinden

PeterConnects produkten worden verkocht, geïnstalleerd en ondersteund door een wereldwijd netwerk van ervaren Partners. Neem vandaag nog contact op met uw Partner, of laat u door het PeterConnects team in contact brengen met een Partner bij u in de buurt.

Waar verkrijgbaar?

Meer over Attendant

Hieronder vindt u verschillende extra mogelijkheden om u meer inzicht te geven in de voordelen van de Attendant.