Skip to main content

Bereikbaarheid regelen

PeterConnects ManagerAssistant stelt organisaties en teams in staat hun bereikbaarheid 24/7 te regelen. Alle gesprekken worden efficiënt behandeld, terwijl managers en teams ruimschoots worden voorzien van de nodige flexibiliteit bij het instellen van de eigen beschikbaarheid.

Koop product Neem contact met ons op

 

Tool voor teams

ManagerAssistant is bedoeld voor groepen medewerkers die gesprekken voor elkaar behandelen. Op basis van rollen en regels worden inkomende oproepen automatisch doorgeschakeld naar het juiste groepslid of de assistent.

Beschikbaar voor


Bereikbaarheidsstatus

Om gesprekken van anderen te kunnen waarnemen, is inzicht in wie beschikbaar is (en wie niet) heel belangrijk. ManagerAssistant toont de bereikbaarheidsstatus van individuele groepsleden, zodat andere leden oproepen kunnen aannemen en doorverbinden voor collega's met de status 'niet beschikbaar'.

Beschikbaar voor


Weergave op IP-telefoons

De verschillende statussen worden duidelijk weergegeven op de IP-telefoons, zoals de status van andere groepsleden, het aantal ingelogde leden en het aantal bezette leden.

Beschikbaar voor

Email- en tekstberichten

Als de status van een manager of teamlid op 'in gesprek' of 'niet beschikbaar' staat, kan vanuit de ContextManager een email- of tekstbericht worden gestuurd om aan te geven dat een belangrijke beller zonder succes heeft geprobeerd ze te bereiken.

Beschikbaar voor

VIP-bellers

Geef groepen of personen de VIP-status zodat ze ongeacht de omstandigheden altijd in staat zijn een manager of teamlid te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan managers, collega's, belangrijke klanten, leveranciers en/of familieleden.

Beschikbaar voor


Afwezigheid beheren

Met ManagerAssistant zorgt u er eenvoudig voor dat er voldoende medewerkers beschikbaar zijn die voor afwezigen kunnen waarnemen, zoals bij vakantie of ziekte. Oproepen kunnen automatisch worden doorgestuurd naar één of meer waarnemers.

Beschikbaar voor


Bereikbaarheid regelen

Een gebruiker kan zijn eigen bereikbaarheidsstatus instellen en bij afwezigheid, bezette periodes of tijdelijke onbereikbaarheid zelf waarnemers aanwijzen. Dit maakt vergaderingen en andere teambezigheden mogelijk terwijl op de achtergrond nog steeds oproepen worden behandeld.

Beschikbaar voor


Rollen en regels definiëren

In ManagerAssistant kunnen groepen worden gedefinieerd waarvan de leden elkaars oproepen kunnen behandelen. Ieder groepslid krijgt een rol, zoals manager of assistent, en nadat de nodige regels zijn opgesteld, is het team in staat andere managers te ondersteunen wanneer de eigen assistent niet beschikbaar is. Alle teamleden hebben inzage in een registratie wie welke oproepen heeft behandeld.

Beschikbaar voor


Gemiste oproepen rapporteren

Per ManagerAssistant-lid worden gemiste gesprekken bewaard die via de IP-telefoon te raadplegen zijn. Dit geldt voor eigen gesprekken maar ook voor waarneemgesprekken. Ook is het mogelijk om de gemiste gesprekken-rapportage naar een van tevoren opgegeven e-mailadres te versturen.

Beschikbaar voor

Beschikbaarheid bewaken op pc

Gebruikers van PeterConnects ContextManager kunnen op een pc de telefonische beschikbaarheid van groepen medewerkers bewaken. Met slechts één klik zijn allerlei handige functies beschikbaar, zoals bellen, doorverbinden, oproep aannemen, aanwezigheidsstatus van collega’s wijzigen en zelfs berichten naar telefoons sturen (alleen Cisco).

Beschikbaar voor


Beheer via intranet

Verschillende bereikbaarheids- en waarnemersstatussen kunnen ook via een webpagina worden geregeld, zoals status IP-telefoon wijzigen, status van beller toevoegen en status van beller wijzigen.

Beschikbaar voor

Werken met PeterConnects Attendant

De Attendant kan de status van de ManagerAssistant-gebruikers zien in de bedrijfstelefoongids en zo nodig hier rekening mee houden met het doorverbinden van gesprekken.

Beschikbaar voor


Groepen bewaken op Cisco IP-telefoons

Naast de ManagerAssistant-status kunt u op een Cisco IP-telefoon de status tonen uit Cisco Jabber en Microsoft Skype for Business, op individueel niveau tot maximaal 12 mensen. Verder kan een assistent de status van een manager veranderen, wat het leven een stuk makkelijker maakt als je voor een drukbezette manager werkt.

Beschikbaar voor

Integratie met Cisco Jabber

ManagerAssistant kan worden gecombineerd met Cisco Jabber door de ContextManager-applicatie "docked" aan de Jabber client te gebruiken.

Beschikbaar voor

Werken met Polycom telefoons

Op Polycom VVX500/600 telefoons is het voor alle teamleden eenvoudig om de ManagerAssistant-status van collega's bekijken en veranderen. Teamleden kunnen zowel de belstatus bekijken als de voor collega's ingestelde doorschakeling.

Beschikbaar voor

Beschikbare talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Beschikbaar voor


Probeer en koop
 

Productdemo aanvragen

We vinden het belangrijk u kennis te laten maken met de krachtige functionaliteit van de PeterConnects productlijn. Omdat het voor u belangrijk is het produkt stevig aan de tand te kunnen voelen voordat u het aanschaft.

Vraag demonstratie aan

Een Partner vinden

PeterConnects producten worden verkocht, geïnstalleerd en ondersteund door een wereldwijd netwerk van ervaren Partners. Neem vandaag nog contact op met uw Partner, of laat u door het PeterConnects team in contact brengen met een Partner bij u in de buurt.

Waar verkrijgbaar?

Meer over ManagerAssistant

Hieronder vindt u verschillende extra tools om u meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en voordelen van ManagerAssistant.

Productoverzicht Case study Video Cisco Video Microsoft